Vzdržnost

Pojdi na:

Kot proizvodno podjetje se odgovorno zavedamo zavezanosti ljudem, ki delajo z nami in pri nas, okolju in tudi družbi. Zato smo zelo aktivni na družbenem področju, spodbujamo odgovorno ravnanje naših sodelavcev in pogodbenikov v vsakdanjem delu in tako usmerjamo kulturo našega podjetja na zavestno in zanesljivo ravnanje z viri.

Varnost in zdravje

Želimo, da se bodo vsi ljudje, ki delajo za, pri in s Siniatom, zdravi vračali domov. Naš cilj: postati želimo najvarneši delodajalec v branži.

Zato smo v zadnjih letih nenehno izboljševali naš menedžment za zdravje in varnost, ki pripravlja pravila in preventivne ukrepe za vsa področja. Sem sodijo določila za posamezne delovne postopke, kot so npr. dela na višini ali osebna zaščitna oprema s čelado, zaščitnimi očali, varnostnim brezrokavnikom in delovnimi zaščitnimi čevlji. Tudi po tehnični plati naredimo vse, da bi bile naše naprave opremljene po najboljših varnostnih standardih in z najboljšo opremo.

Redni treningi in komunikacija

Pri vseh ukrepih ostaja kljub vsemu še veliko dela. Odločeni smo nenehno povečevati zavedanje za nevarnosti na delovnem mestu in sodelavce opozarjati, da bodo postali bolj občutljivi za varstvo pri delu. To je trajen in nenehen proces. Kajti v dolgoletno rutinsko delo se zlahka prikradejo nepazljivosti. Naši sodelavci morajo redno obiskovati seminarje, izobraževanja in treninge na temo varnosti in posodabljati svoja znanja in osveževati pravila ravnanja. Naša ekipa prodaje in vsi, ki so z avtom veliko na poti, se redno udeležujejo treningov varne vožnje. V septembru / oktobru redno v vseh poslovalnicah organiziramo „mesec varnosti", ko potekajo dejavnosti, delavnice in akcije o zdravju in varstvu pri delu.

Brez kompromisov – tudi za naše poslovne partnerje

Varstvo pri delu ni le tema za naše sodelavce, ampak velja tudi za naše stranke, špediterje, dobavitelje in zunanja podjetja. Pri tem velja pravilo, da ima varstvo pri delu vedno prednost. Zelo pozorno spremljamo naše partnerje, ki morajo upoštevati naša varnostna pravila, ko so na območju našega podjetja. Tako mora npr. tudi voznik tovornjaka, ki pride po mavčne plošče v našo tovarno, nositi svojo zaščitno oz. varnostno opremo. Kajti: na področju varstva pri delu ne sklepamo kompromisov – v kamnolomih, v obratih in tudi ne pri nakladanju.

Kakovost

Postavljamo visoke zahteve za naše izdelke in storitve in jih z dosledno in trajnostno politiko kakovosti tudi izpolnjujemo. Naš cilj so popolnoma zadovoljne stranke. To nam uspeva s kakovostno dovršenimi izdelki in storitvami, stoodstotno zanesljivimi termini in partnerskim sodelovanjem z našimi strankami.

Siniat ima certifikat – znak najvišje kakovosti in varnosti

Preverjen in opremljen z žigom TÜV ima certifikate po ISO 9001 – tako se lahko Siniat razvija v podjetje z najvišjim zavedanjem kakovosti na področju gradbenih materialov. Menedžment kakovosti se lahko z natančno določenimi ukrepi, kot so npr. interna presoja kakovosti izdelkov za zagotavljanje kakovosti, certificiranje naših sistemskih rešitev z neodvisnimi inštituti za preverjanje in posebna usmerjenost sistema vodenja razvija na najvišji ravni.

Okolje

Kot moderno proizvodno podjetje se odgovorno zavedamo zavezanosti ljudem, ki delajo z nami in pri nas, okolju in tudi družbi. Zato se na vseh področjih in na vseh nivojih zavzemamo za izboljšanje varstva okolja. Bistven prispevek k zaviranju klimatskih sprememb in k ohranjanju narave dosegamo med drugim pri nabavi storitev ali surovin. Ustvarili smo smernice za sodelovanje s poslovnimi in pogodbenimi partnerji, ki so enakega mnenja. Iščemo npr. tiskarne, ki lahko naše brošure in oglaševalsko gradivo natisnejo brez škode za podnebje, zahtevamo dokazila o izvoru surovin in pazimo na pošteno trgovanje. Če je le mogoče, naročila oddamo v regiji in skrajšamo transportne poti. Strogo ločevanje odpadkov v vseh poslovalnicah in pravilno odlaganje odpadkov sta za nas popolnoma samoumevna.

Upravljanje okolja s trdno obljubo

Strogo določen sistem upravljanja z okoljem oblikuje temelj naše trgovine. Pridobitev certifikatov ISO 14001 in testi TÜV dokazujejo, da že izpolnjujemo najvišje zahteve. Vendar se tukaj še ne more končati: tudi tu ima osrednjo vlogo iskanje novih potencialov. Zato nenehno poskušamo izboljševati našo zavzetost in vključenost.

Ponaravljanje

Siniat misli ekološko in trajnostno. Tega ne uresničujemo samo v zvezi z izdelki in sistemskimi rešitvami, ampak se to kaže tudi v neposrednem ravnanju z naravo. Naš obrat Hartershofen, ki se nahaja sredi idiličnih travnikov in polj na Bavarskem, je najboljši primer. Mavec za proizvodnjo naših plošč pridobivamo tukaj v našem lastnem kamnolomu – to je poseg v naravo in zato naša posebna odgovornost, ki jo jemljemo zelo resno.

Kar vzamemo naravi, ji poskušamo vrniti s ponaravljanjem. Poskrbimo tudi, da se v zaprtih delih nahajališč mavca – tudi okrog gore Endseer Berg – tvorijo naravni biotopi. Na ta področja se pogosto naselijo redke živalske vrste, ki so pogosto zaščitene. V mnogih primerih je raznolikost vrst celo večja kot prej. S posebnimi učnimi oz. pokrajinskimi potmi skozi področje podpiramo sožitje človeka in narave. Opazovalci ptičev pridejo na svoj račun, saj želijo kulturno pokrajino doživeti z vsemi čutili.